Op jacht in de ontwikkelingssamenwerking

Het is even wennen voor de ontwikkelingssector, maar een deel van de Nederlandse pers heeft haar pijlen gericht op de ontwikkelingssector. Zo besteedde Pownews, het dagelijkse programma van de nieuwe Nederlandse publieke omroep Powned, donderdagavond weer aandacht aan ontwikkelingsorganisatie ICCO en kwam de Telegraaf met “het onbevestigde bericht dat medewerkers van dezelfde organisatie asielzoekers naar Nederland zouden meenemen tijdens hun dienstreizen”.

Verslaggever Rutger Castricum belaagde minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal en zijn voorlichter Job Frieso met de vraag welke stappen zij gaan ondernemen tegen ICCO. De protestants kerkelijke ontwikkelingsorganisatie financiert al een aantal jaren de website The Electronic Intifada.

Geen antisemitisme

Deze website, opgericht door Groen Links kamerlid Arjan El Fassed, wordt beschuldigd van antisemitisme en het zaaien van haat jegens Israël. Tegenover de Volkskrant verklaarde El Fassed dat het volgens hem zou  gaan om een citaat uit een interview met Auschwitz-overlever Hajo Meyer, dat in juni 2009 is gepubliceerd op de website. Meyer stelt daarin dat hij “eindeloos veel vergelijkingen [kan] maken tussen Israël en nazi-Duitsland.”

De beschuldigingen komen van de Israelische organisatie NGO Monitor, die volgens El Fassed zich ten doel stelt organisaties een halt toeroepen die kritisch zijn over het mensenrechtenbeleid van Israël. Opvallend genoeg beaamt Ronnie Naftaniel, Directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI),  dat Electronic Intifada geen antisemitische site is. Wel stelt Naftaniel dat hij van mening is dat er geen regeringsgeld moet gaan naar organisaties die een anti-Israël-standpunt uitdragen.

Zorgelijk

Eerder deze week uitte ik mijn zorg al op deze website over de uitspraken die minister Rosenthal onlangs deed in een interview met de Volkskrant. Rosenthal stelde daarin dat mensenrechten wel een speerpunt zijn van het Nederlandse buitenlandse beleid, maar dat Nederland niet altijd hier prioriteit aan kan geven.

Het is dus de vraag hoe Rosenthal gaat reageren op de beschuldigingen jegens ICCO. De minister kondigde gisteren aan dat hij begin januari een gesprek zal hebben met ICCO. Onduidelijk is of het ‘stevige gesprek’ dat de minister wil voeren ook consequenties kan hebben voor de financiering van de ontwikkelingsorganisatie, die al flink gekort is op haar overheidsfinanciering.

Ronduit zorgelijk is echter dat in de berichtgeving over de website op geen enkele wijze wordt gerefereerd aan het feit dat in het kader van de vrijheid van meningsuiting en informatievoorziening het juist van belang kan zijn om in bepaalde situaties, waarin de nieuwsgaring eenzijdig of onevenwichtig is, juist een andere kant van het verhaal te laten horen. Dat is dan ook de onderbouwing van ICCO ten aanzien van het ondersteunen van de website Electronic Intifada.

Auteur
Stefan Verwer

Datum:
17 december 2010
Categorieën: