Knapen maakt verliezers begrotingssteun bekend

Minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen maken voorafgaand aan de begrotingbehandeling Buitenlandse Zaken in een brief naar de Tweede Kamer bekend welke landen in 2011 nog begrotingssteun zullen krijgen en welke landen achter het net vissen. Daarnaast geven de minister en de staatssecretaris aan dat de bijdrage voor het IDA15 fonds van de Wereldbank verschoven kan worden naar latere jaren.

Begrotingssteun

Het aantal landen dat Algemene Begrotingssteun (ABS) ontvangt zal fors dalen. Volgend jaar zullen Bhutan, Burkina Faso, Ghana, Mali en Mozambique nog in aanmerking komen voor ABS. Met deze landen zijn meerjarige verplichtingen aangegaan. In 2011 zullen Rwanda, Benin, Moldavië, Senegal en Tanzania geen begrotingssteun meer ontvangen. Het afvallen van deze landen dekt de voorgenomen bezuiniging van 44 miljoen. Knapen kan nog geen uitsluitsel geven over Nederlandse begrotingssteun aan Burundi en Zambia, maar belooft daar uiterlijk begin 2011 meer duidelijkheid over te verschaffen. Hij zal dit tegelijkertijd doen met de bekendmaking van de bredere OS partnerlanden selectie.

Nederlandse bijdrage aan IDA13, 14 en 15

Knapen heeft op vraag van verschillende woordvoerders onderzocht of er mogelijkheden zijn om bijdragen aan IDA (het fonds van de Wereldbank dat leningen aan arme landen verstrekt) te spreiden. Technisch gezien is het mogelijk om de bijdragen aan de verschillende IDA fondsen, die gespreid worden over een periode van 9 jaar, via een zogenaamde kasschuif te verschuiven naar latere jaren. Alle donoren van de Wereldbank spreken een betalingsschema af, waar in overleg met IDA van kan worden afgeweken.

De staatssecretaris zegt toe dat de Nederlandse bijdrage aan IDA15 inderdaad verschoven kan worden. De betaling van 2011 kan doorgeschoven worden naar 2012 en 2013/2014. Voor IDA13 en 14 geldt dat niet omdat die betalingen al in 2010 en 2011 aflopen. Nederland zal in 2012 beginnen met bijdragen aan IDA16. Knapen geeft nog geen duidelijkheid op de vraag van SP, die vroeg om een korting van 50 miljoen op de Nederlandse bijdrage aan IDA16.

Vice Versa zal deze week nog uitgebreid ingaan op de Nederlandse bijdrage aan het IDA16 fonds.