Joël Voordewind (CU): Bezuiniging op HIV/Aids bestrijding verzachten met 20 miljoen

Politici kregen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Nu bereiden zij zich voor op het wetgevingsdebat dat maandag plaats zal vinden. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Joël Voordewind (ChristenUnie) wil een deel van de bezuinigingen op onderwijs en gezondheidszorg ongedaan maken. ‘ Het is niet goed voor onze doelen, zoals scholing en het bestrijden van kinderarbeid’.

‘De ChristenUnie staat niet achter de bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking, wij zouden het budget graag op het niveau van 0,8% gehouden hebben. In de huidige situatie moeten we echter omgaan met het gekrompen budget en moeten er daarom stevige keuzes worden gemaakt. In lijn met het WRR-rapport ligt het voor de hand om focus op ontwikkeling centraal te stellen.

De ChristenUnie betreurt wel dat er zo stevig op het maatschappelijk middenveld wordt gekort. Inzet op versterking van de economie is prima, maar ontwikkelingshulp is hoofdzakelijk bedoeld vanuit hulp voor onze naasten. Daarom moeten we niet ineens fors korten op onderwijs en gezondheidszorg.

De stevige bezuiniging op onderwijs is niet goed voor onze doelen voor scholing en het bestrijden van kinderarbeid. Op dat punt willen we graag een deel van de bezuiniging ongedaan maken. Ook hebben we een amendement ingediend om de bezuiniging op HIV/Aids-bestrijding te verzachten met 20 miljoen. Dat bedrag is onder meer bedoeld om opvang van aidswezen en bestrijding van HIV/Aids door te laten gaan. Ook is de bezuiniging op MFS II wel heel fors. De ChristenUnie zet zich in om de extra korting van 50 miljoen ongedaan te maken.

Tot slot staan in het regeerakkoord plannen om allerlei zaken onder het ODA-budget te schuiven die geen directe relatie hebben met ontwikkelingshulp. Wij zijn daar tegen. Vervuiling van het budget gaat immers ten koste van bijvoorbeeld armoedebestrijding en het behalen van de millenniumdoelen.’

Lees ook:

Kees van der Staaij (SGP)

Sjoera Dikkers (PvdA)

Wassila Hachchi (D66)

Ewout Irrgang (SP)

Klaas Dijkhoff (VVD)