Dagblad Trouw looft Knapen


Dagblad Trouw heeft vandaag haar hoofdredactionele commentaar aan het nieuwe beleid van staatssecretaris Ben Knapen gewijd. Ook heeft de krant een primeur: morgen gaat Knapen volgens Trouw honderd miljoen euro schenken aan het Initiatief Duurzame Handel (IDH).

Volgens het hoofdredactionele commentaar in Trouw is een nadrukkelijker rol van het bedrijfsleven naast die van de verschillende ontwikkelingsorganisaties ‘zo gek nog niet.’ Vooralsnog houdt het beleid van Knapen volgens de krant ‘een belofte’ in. Trouw vindt het goed verdedigbaar dat de staatssecretaris een bijdrage vraagt van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo lang het primaire doel blijft de economische ontwikkeling van een land te bevorderen, is het niet erg als een Nederlands bedrijf daar een graantje van meepikt.

Verderop in de krant, op de economiepagina, schrijft journalist Han Koch dat het Initiatief Duurzame Handel (het pact van ontwikkelingsorganisaties, vakbonden, bedrijfsleven en milieuclubs) de komende vijf jaar honderd miljoen euro subsidie krijgt. Dat is aanzienlijk meer dan het tot op heden mag ontvangen. Morgen, tijdens een congres van het Initiatief Duurzame Handel, zal staatssecretaris Knapen volgens Trouw dat subsidiebedrag bekendmaken.

Verduurzaming van ketens

Het Initiatief Duurzame Handel is opgericht onder minister Bert Koenders. Kern van het initiatief is dat partijen zoals Sara Lee en Unilever, FNV en hulporganisatie Solidaridad samenwerken aan het verduurzamen van ketens, zoals koffie en katoen, maar ook vis en natuursteen. Die verduurzaming moet leiden tot een betere inkomenspositie in ontwikkelingslanden. Koenders trok twintig miljoen euro uit voor een periode van vier jaar, een bedrag dat nu door Knapen vervijfvoudigd wordt.

De keuze van Knapen is volgens Trouw niet verrassend. In zijn vrijdag aan de Tweede Kamer gestuurde brief meldt Knapen dat hij voorstander is van het verder optuigen van publieke-private partnerschappen. Meer aandacht en geld voor economische activiteiten en voedselzekerheid is een van de pijlers van het nieuwe beleid. Dat gaat ten koste van klassieke onderwerpen als onderwijs en gezondheidszorg.

Opmerkelijk is dat Solidaridad, dat afviel in de race voor MFS-2 nu via een andere weg toch aan subsidie zal komen van Buitenlandse Zaken. De organisatie is een van de belangrijkste krachten in het IDH.

Rosenthal boos op ICCO

Op dezelfde pagina in de krant staat ook dat minister Rosenthal boos is op de hulp van ICCO aan Palestijnen. De bewindsman roept ICCO zelfs op het matje wegens veronderstelde hulp aan het Palestijns verzet tegen Israel. De VVD minister is boos omdat ICCO geld heeft gegeven aan een Palestijnse organisatie die zich ‘electronic intifada’ noemt. Het dreigt de subsidie aan ICCO te verminderen wanneer mocht blijken dat er via deze omweg Nederlandse overheidsgeld is doorgesluisd naar een beweging die de strijd tegen Israel aanmoedigt.

Auteur
Marc Broere

Datum:
01 december 2010
Categorieën: