BrandOutLoud: Eigen branding maakt lokale NGO’s minder afhankelijk

Lokale hulporganisaties leunen vaak te sterk op fondsen vanuit internationale NGO’s. De aangekondigde bezuinigingen in Nederland zullen aanleiding zijn om na te gaan denken over de vraag hoe Internationale NGO’s met minder geld hun lokale partners kunnen blijven helpen. Non-profit organisatie BrandOutLoud stelt een nieuwe benadering van ontwikkelingshulp voor: lokale hulporganisaties zelfstandiger maken door branding en marketing.

Door: Stéphanie Zimmerman en Judith Madigan (BrandOutLoud)

Dat bezuinigingen ook ruimte kunnen bieden voor positieve verandering, is een geluid dat langzaam terrein begint te winnen in de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Ook op viceversaonline is deze discussie gestart door ondermeer Michel Groenenstijn, Marloes Tap en Gaston Schmitz. Directe financiering is een optie, zoals ook decentralisatie onderdeel van een nieuwe benadering kan zijn. Er is lef nodig om inspiratie te halen uit nieuwe hoeken, de controle los te laten, en te leren uit bijvoorbeeld management en marketingtheorieën. Maar verandering is hoe dan ook nodig om duurzame ontwikkeling te garanderen; bezuinigingen of niet.

Zelfstandig draagvlak creëren en fondsen werven

Deels is en blijft financiële steun natuurlijk noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt het meer dan ooit duidelijk hoe belangrijk het is dat lokale hulporganisaties zelfstandig in staat zijn draagvlak te creëren en fondsen te werven. Alleen op die manier zullen zij hun goede werk op langer termijn kunnen continueren, los van bezuinigingen in bijvoorbeeld Nederland, om in allerlei opzichten een duurzamere organisatie te worden.

Een eigen stem

De realiteit is echter anders. Terwijl Internationale NGO’s vaak gebruik kunnen maken van interne of externe marketingcommunicatie experts, hebben veel lokale hulporganisaties niet die mogelijkheid en ook de kennis niet in huis. Hoe vaak worden ze niet afgespiegeld als ‘de projecten van..’ of zijn ze alleen te vinden op ‘de site van…’? Maar iedere lokale hulporganisatie -hoe klein ook- heeft een eigen verhaal. Dat is hun stem. Hun merkidentiteit.

De vorm van het verhaal is voor BrandOutLoud een bewuste keuze. Geen portretten van zielige schrijnende gevallen, maar een positieve benadering. Waarbij sterk beeldmateriaal centraal staat. Focus ligt op de kracht en de kansen van de mensen die geholpen zijn door de hulporganisatie. Als inspiratiebron voor anderen.

Kennis en ‘tools’

Uitgaande van hun verhaal en de kennis die al aanwezig is, ondersteunt BrandOutLoud lokale hulporganisaties met hun branding, marketing en communicatie. In projectperiodes van drie maanden tijd zorgt BrandOutLoud, op locatie en in nauwe samenwerking met de lokale hulporganisatie, voor een op maat gemaakte communicatiestrategie, inclusief merkidentiteit en direct toepasbare communicatie tools.

Overdragen van kennis en direct toepasbare ‘tools’ zijn hierin de sleutel voor meer duurzame ontwikkelingshulp. Waarbij empowerment van lokale hulporganisaties voorop staat. Een sterke uitstraling en professionele marketingcommunicatie stellen de lokale hulporganisaties in staat om op eigen kracht meer mensen te bereiken, samenwerkingen aan te gaan en hun fondswerving te verspreiden. Er worden niet alleen uitingen ontwikkeld, zoals een website en ander promotiemateriaal, maar de organisatie wordt door  tutorials en clinics ook  bewust van hun eigen identiteit, waarbij ze tegelijkertijd wegwijs worden gemaakt in de inzet van communicatie. Uiteindelijk volgt uiteraard ook een follow-up en evaluatieperiode.

Een voorbeeld

Onlangs heeft BrandOutLoud een project met een lokale organisatie in Cambodja afgerond. In samenwerking met hun financierende partner CBM CEARO in Bangkok ontwikkelde BrandOutloud hun branding, design en communicatie. Met als doel dat deze lokale hulporganisatie zich sterker kan profileren en op eigen kracht internationale donors en donateurs kan aanspreken. De organisatie heeft nu de mogelijkheid om zich zelfstandig en trots te promoten, door een professioneel imago en de juiste tailor-made communicatiemiddelen,  waaronder een website en krachtig beeldmateriaal. CBM ziet branding van lokale partners als investering voor meer financiële duurzaamheid. Een sterke profilering en branding van een lokale partner zorgt er immers voor dat zij hun doelen kunnen bereiken, en daarmee indirect die van CBM zelf. De samenwerking tussen CBM en BrandOutLoud wordt daarom in de toekomst voortgezet, zodat ook andere projecten geprofessionaliseerd kunnen worden.

Kansen

BrandOutLoud kiest voor een positieve benadering. En gaat uit van kansen en eigen kracht. Ontwikkelingssamenwerking is toe aan verandering. Het wordt tijd dat lokale hulporganisaties hun stem kunnen laten horen. Door ze los te laten en te verzelfstandigen. Immers ‘if nothing ever changed, there’d be no butterflies’.

Kijk voor meer informatie op: www.brandoutloud.org