Bezuinigingen op HIV/Aids deels ongedaan gemaakt


Er gaat 25 miljoen euro meer naar HIV/Aidsbestrijding dan oorspronkelijk was begroot. Dit is vandaag tijdens het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken door de Tweede Kamer besloten. Ook is de ontkoppeling tussen HIV/Aids en en Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) ongedaan gemaakt en worden beiden weer tot beleidsprioriteit gemaakt.

De ontkoppeling van het beleid op het gebied van HIV/Aids en Seksueel Reproductieve Gezondheid en Rechten, wordt ongedaan gemaakt. Een Kamerbrede meerderheid stemde voor de motie van Klaas Dijkhoff (VVD) tijdens het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken van vanmiddag. Aids en SRGR worden zo weer met elkaar verbonden en beide tot beleidsprioriteit gehanteerd. De regering had oorspronkelijk deze twee gebieden van elkaar ontkoppeld en daarbij Seksueel Reproductieve Gezondheid en Rechten tot beleidsprioriteit gemaakt. Klaas Dijkhoff van de VVD vond echter dat beide gebieden niet los van elkaar gezien kunnen worden en kreeg daarmee een Kamerbrede meerderheid achter zich.

Verder gaat er 25 miljoen euro meer naar HIV/Aids dan oorspronkelijk door de regering begroot was. Er zal vijf miljoen minder naar het LOGO South programma van VNG International (de internationale tak van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaan, 10 miljoen euro wordt er gekort op de uitgaven aan begrotingssteun en 10 miljoen euro op de bijdragen aan de Wereldbank. De Kamer stemde in met twee amendementen: een van de VVD en het CDA (20 miljoen euro voor aidsbestrijding) en een van SP en VVD (5 miljoen euro voor HIV/Aids).

De regering was van plan 82 miljoen euro te bezuinigen op Aids. Deze bezuinigingen worden nu dus met 25 miljoen euro verzacht. Uiteindelijk zal er nu 405 miljoen euro uitgegeven worden aan het beleidsveld van HIV/AIDS en Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten.

De afgelopen weken kwamen verschillende aidsorganisaties in opstand tegen de voorgenomen bezuinigingen op Aids. Ook geneeskundigen van onder andere het Universitair Medisch Centrum Amsterdam en bedrijven als TNT Post en V&D sloten zich aan bij het protest. Andere deskundigen, waaronder de Nijmeegse wetenschapper Lau Schulpen, zijn juist erg verbaasd over de grote steun die er is om bezuinigingen op HIV/Aids ongedaan te maken. Als ergens juist wel op gekort had kunnen worden in het Nederlandse beleid, dan was het wel op het gebied van aidsbestrijding geweest.