Veel persaandacht voor MFS-2

Ook al is ontwikkelingshulp niet altijd een ‘hot item’ in de Nederlandse pers, de uitkering van overheidssubsidies heeft veel aandacht getrokken. De meeste grote kranten en omroepen berichten over MFS-2, met Terre des Hommes, de grote afvaller, als belangrijkste aandachtstrekker.


Pers duikt op Terre des Hommes

In bijna alle grote kranten wordt bericht over de uitslagen van het tweede medefinancieringsstelsel. Vooral de subsidiestop voor Terre des Hommes, die samen met het Lilianefonds en Kinderpostzegels Nederland in een alliantie zit, trekt de aandacht. ‘Terre des Hommes verliest overheidssubsidie’, kopt de Telegraaf, ‘Subsidiekraan dicht voor Terre des Hommes’ (Financieel Dagblad), ‘Geen subsidie hulpfonds’ (NRC). In Sp!ts Nieuws wordt verteld dat ‘arme kindertjes in Afrika hun eigen boontjes maar moeten doppen.’  Ook in Trouw en de Volkskrant is er apart aandacht voor de afgewezen organisatie. Omroep PowNed blikt op geheel eigen wijze met ironische nostalgie terug op de ‘schattige’ kindertjes van de kinderpostzegels, verbeeld door het cabaretduo Waardenberg en De Jong.

Overige allianties

Verder is onder andere in De Pers, Telegraaf, NRC, Trouw, Volkskrant en op nu.nl te lezen over de andere afgewezen allianties (Health Action International en Connect International), maar ook over de organisaties die wel subsidie hebben gekregen zoals OxfamNovib en Cordaid. NRC Next, De Pers en Telegraaf publiceren zelfs een volledige lijst met de bedragen van de toegekende subsidies.

Bezuinigingen

Trouw, Telegraaf en de Volkskrant vermelden verder dat er een begrotingsvoorbehoud is gemaakt en het bedrag van 2,1 miljard naar alle waarschijnlijkheid lager zal uitvallen, aangezien het kabinet heeft besloten om flink te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. De Wereldomroep, die als kop heeft ‘Kaasschaaf over ontwikkelingsorganisaties’ , benadrukt deze bezuinigingen  en constateert dat er op lange termijn minder geld beschikbaar zal zijn voor de ontwikkelingssector.

Op de site van de NOS staat een uitgebreid interview met Ben Knapen, waarin de staatssecretaris wordt gevraagd waar de bezuinigingen gaan vallen in de sector. Knapen: ‘Wij zijn nu druk bezig om de begroting van ontwikkelingssamenwerking aan te passen. Dat gaat in principe over de hele breedte. Op sommige beleidsterreinen hebben we echter juridische verplichtingen, terwijl andere meer ruimte bieden. Tegenover een groot aantal hulporganisaties hebben we geen verplichtingen, maar er zijn wel verwachtingen gewekt. Dus we moeten vervolgens heel goed kijken waar je eventueel mindering kan brengen.’ Ben Knapen laat zich niet verlokken tot harde uitspraken: ‘Het is uitsmeren en afwachten. Zodra die begroting door de Tweede Kamer wordt besproken, kunnen we zeggen wat we precies gaan doen.’

De PVV en Oxfam Novib

Ook is er aandacht voor de woordenwisseling tussen de PVV en Farah Karimi van Oxfam Novib. In onder meer de NRC next en Trouw staat dat  de PVV bezwaar heeft aangetekend tegen de hulp van Oxfam Novib, wegens de vermeende anti-Israel praktijken van de organisatie. Tweede Kamerlid Johan Driessen wil dat de subsidiekraan ‘voor eens en altijd’ dicht gaat. Farah Karimi ontkent de beschuldigingen.

Verslaggever Wilco Boom van de NOS weet daarnaast te vertellen dat Oxfam Novib heeft besloten de salarissen van de directie met 14 % te verlagen.

De boodschap van Knapen

Correspondenten van de Volkskrant, Trouw en de Telegraaf waren aanwezig bij de ‘mini-persconferentie’ van Ben Knapen en schrijven in een apart artikel over de boodschap van Ben Knapen dat NGO’s in de toekomst minder afhankelijk van de overheid moeten worden. Volgens Knapen zijn maatschappelijke organisaties er om een ‘constructief wantrouwen’ te organiseren tegen grote instituties als bedrijven en overheden. Dan is het volgens de staatssecretaris de vraag hoe de organisaties zo’n rol kunnen spelen terwijl ze tegelijkertijd zozeer afhankelijk zijn van belastinggeld. Hij pleit voor een ander subsidiestelsel, maar zal tot 2015 de huidige regels behouden. De discussie over een nieuw stelsel wil hij nu wel alvast beginnen.