Sjoera Dikkers (PvdA): ‘Beleid moet gestuurd worden vanuit behoefte, niet vanuit eigenbelang’

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Sjoera Dikkers (PvdA) vindt dat Knapen het bedrijfsleven teveel ruimte geeft. ‘Hulp moet worden gestuurd vanuit de vraag in arme landen en niet vanuit onze expertise.’

Wat vindt u van de Kamerbrief?

‘In de beleidsbrief staat niet de armoede in de wereld centraal, maar onze rijkdom. Daar schrik ik van, de nadruk zou niet moeten liggen op ons eigenbelang. Daarbij stelt Knapen dat we moeten omgaan met de onontkoombare bezuinigingen. Ik vind die bezuinigingen helemaal niet onontkoombaar. Waarom wordt het bedrijfsleven ontzien, terwijl de ontwikkelingssector er aan moet geloven?

Ik vind het belangrijk om prioriteiten te stellen, maar ontwikkelingssamenwerking moet wel gestuurd worden vanuit de vraag daar. Onderwijs blijft volgens mij een vraag en is ontzettend belangrijk voor ontwikkeling. In een onlangs verschenen rapport van de UNDP wordt gesteld dat onderwijs een essentiële voorwaarde voor ontwikkeling is. Wij geven veel geld aan het UNDP, dus ik vraag me af hoe zwaar dat rapport dan weegt voor Ben Knapen.

De beperking van het aantal landen is een goede oplossing van het beheersprobleem, op voorwaarde dat wordt uitgegaan van de juiste deskundigheid. Ben Knapen gaat daarbij uit van de devision of labour (arbeidsdeling, red.), maar dat heeft hij zelf bedacht. Daar is geen overleg over geweest met andere donoren. Ik wil graag weten welke donoren onderwijs dan op gaan pakken, welke donoren zijn daar beter in dan Nederland?’

Welke amendementen gaat u indienen?

‘Wij willen geld dat naar de verschillende sectoren gaat beter kunnen monitoren. Daarvoor willen wij een evaluatiesysteem ontwikkelen, waarbij het geld wordt gevolgd via tracing teams. Verder willen wij bezwaar maken tegen de bezuinigingen op gebied van klimaat, dat mag niet onder het budget van 0,7% geschoven worden. Wij willen ook het aidsbudget gerepareerd krijgen. Global Fund is de laatste jaren zo succesvol geweest dat we onze steun daarvoor niet zomaar terug kunnen draaien.

Natuurlijk dienen we ook een amendement in om de bezuinigingen in z’n geheel terug te dringen. Daarmee maken we weinig kans, maar dat betekent niet dat we dat we onze ontevredenheid niet kenbaar moeten maken.’

Wat wordt uw inzet tijdens de kamerdebatten over dit onderwerp?

‘Ik wil zichtbaar maken dat de rekening van de bezuinigingen nu volledig bij de armen ligt, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden.’

Wat is uw belangrijkste advies voor Ben Knapen?

‘Doe het niet! Geef niet alle kansen aan het bedrijfsleven, betaald uit de armenkas! Dat is echt een stap terug op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Laat Knapen eerst eens gaan rondreizen en kijken naar wat mensen in arme landen willen. Dan kan hij zijn beleid aansluiten op de vraag vanuit daar en niet vanuit onze expertise.’

Klaas Dijkhoff (VVD)

Wassila Hachchi (D66)

Kees van der Staaij (SGP)

Ewout Irrgang (SP)

Auteur
Bente Meindertsma

Datum:
29 november 2010