Interview Edwin Koopman: Knapen moet goed nadenken over Latijns Amerika

Als het aan het WRR-rapport  ligt valt hulp aan Latijns Amerikaanse landen bijna volledig weg. Dezeaanbevelingen moeten de regering als muziek in de oren klinken omdat er fors gesneden moet worden in het aantal landen dat steun uit Nederland krijgt.  Dit is echter even slikken voor Edwin Koopman, Latijns-Amerika correspondent van dagblad Trouw. Hij roept Knapen op nog even goed na te denken.

De nieuwe Nederlandse regering kan Latijns Amerika niet zomaar aan de kant zetten, vindt Koopmans. ‘Ik snap dat Ben Knapen keuzes moet maken, maar dit is niet te verantwoorden.’  Koopmans vergelijkt de keuze om geen geld meer te sturen naar Latijns Amerika met de keuze van een burgemeester om de bedelaars in de rijkere wijken maar niet meer te steunen. ‘Alleen de zwervers in de armste wijken krijgen nu een kans.’

Groeicijfers

Maar het gaat toch heel aardig met de economie van de meeste Latijns Amerikaanse landen? Kunnen die inmiddels niet op eigen benen staan? ‘Ja’, beaamt Koopmans, ‘als je puur naar de  groeicijfers kijkt, zijn Latijns Amerikaanse regeringen inderdaad minder afhankelijk van hulp. Maar grote delen van de bevolking worden daarvan uitgesloten en het verschil tussen arm en rijk wordt niet kleiner.’  Ontwikkeling is breder dan economische vooruitgang, betoogt Koopmans.

Het afvallen van Latijns Amerikaanse landen in het ontwikkelingsbeleid is geen grote verassing voor Koopman. Nederland heeft zich de afgelopen jaren al steeds meer teruggetrokken en hij komt steeds minder Nederlandse projecten tegen.

Verminderde aandacht

Een belangrijk gevolg daarvan is verminderde aandacht voor het continent. ‘Het stopzetten van hulp heeft directe gevolgen voor de aandacht in de media. Zeker in de meer gespecialiseerde journalistiek, maar ook in de nieuwsmedia. De kans dat een item over een Zuid Amerikaans land aanslaat is echt veel kleiner als er geen link meer is met Nederland. Het wordt echt moeilijker om je verhaal te verkopen.’

Koopmans raadt Ben Knapen aan om goed na te denken over de criteria waarop ontwikkeling van een land wordt beoordeeld. ‘De focus ligt nu teveel op economische groeicijfers. Dat zegt natuurlijk wel iets, maar democratie, mensenrechten en mogelijkheden voor de armen worden nu vergeten. Dus geld voor de regeringen is niet nodig, maar programma’s voor de armste bevolking wel. We moeten zoeken naar een Nederlandse link, waardoor het aanspreekt. Focus op universele thema’s, zoals milieu, democratie, millenniumdoelen en mensenrechten. Kom met originele oplossingen voor armoedeproblematiek.’

Nadenken over criteria

Wat is zijn gouden tip aan Ben Knapen? ‘Hij moet goed nadenken over de criteria waarop hij bepaald of een land wel of geen geld krijgt. Nu richt hij zich teveel op macro-economische cijfers. Die zeggen natuurlijk wel iets over de welvaart van een land, maar helemaal niets over democratie of de toegang van armen tot economische groei. Dus denk nog eens goed na over je criteria!’

Auteur
Bente Meindertsma

Datum:
25 november 2010