Ewout Irrgang (SP): ‘ Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid’

Politici krijgen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Ewout Irrgang is ontstemd over het rechtse koers van het kabinet. ‘Als het eigen belang voorop staat kan het beleid nooit effectief zijn.’

Wat vindt u van de Kamerbrief?

‘De nieuwe regering laat met deze brief haar harde gezicht zien. Er wordt geredeneerd vanuit het belang van het Nederlandse bedrijfsleven. Op deze manier wordt alleen de subsidiepot van het Nederlandse ondernemers gespekt, terwijl flink wordt bezuinigd op internationale solidariteit.

Wij staan in principe wel achter de beperking van het aantal landen, maar het is wel afhankelijk van welke landen worden gekozen. Daarbij moet het kabinet letten op de landen die het meest afhankelijk zijn van hulp en niet op de landen die goed zijn voor eigenbelang.’

Welke amendementen gaat u indienen?

‘De bezuinigingen op aidsbestrijding moeten worden teruggedraaid, of in ieder geval zeer worden beperkt. Wij pleiten sowieso voor het ongedaan maken van de bezuinigingen op de sociale sector. Knapen geeft naar onze mening nog te veel aan bijvoorbeeld de Wereldbank, dat is niet effectief voor gezondheidszorg. De amendementen die wij zullen indienen zijn voor een groot deel afhankelijk van de reactie die wij krijgen op de vragen die wij aan Ben Knapen willen stellen. Ik wil onder andere meer duidelijkheid over de plannen rondom het terugdraaien van begrotingssteun.’

Wat wordt uw inzet tijdens de kamerdebatten over dit ontwikkelingssamenwerking?

‘Ik wil aandacht vestigen op de koers van de nieuwe regering. Waar kiest het kabinet voor, is dat echt effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking? Als het eigen belang voorop staat kan het beleid nooit effectief zijn. Ik zal er op hameren dat de armste meest afhankelijke landen hulp het hardst nodig hebben. Daarnaast zal ik mij hard maken voor aidsbestrijding.’

Wat is uw belangrijkste advies voor Ben Knapen?

‘Ik wil Ben Knapen het advies geven om goed te kijken naar het belang van ontwikkelingssamenwerking, dat belang is anders dan dat van het bedrijfsleven.

Wij moeten niet willen kiezen tussen een sociale of economische focus, maar kijken op welke manier geld beter besteed kan worden.’

Lees ook de interviews met:

Sjoera Dikkers (PvdA)

Wassila Hachchi (D66)

Kees van der Staaij (SGP)

Klaas Dijkhoff (VVD)

Auteur
Bente Meindertsma

Datum:
30 november 2010
Categorieën: