10 kortingen op een rij

In de financiële bijdrage van de Kamerbrief die staatssecretaris Ben Knapen afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, worden een aantal concrete bezuinigingen en verschuivingen op de begroting voor 2011 al zichtbaar. Vice Versa zet tien concrete kortingen op een rijtje.

1-Het budget voor Onderwijs en Kennis wordt volgend jaar met 160 miljoen euro teruggebracht.

2- Er komen kortingen op het onderzoeksprogramma en het internationale onderwijsprogramma van de NUFFIC.

3- De vrijwillige bijdrage aan Unicef en andere programma’s op het thema basisonderwijs worden gekort.

4- De bijdrage aan het Education for All/Fast Track Initiative wordt verlaagd tot 30 miljoen euro.

5- De subsidies aan de SNV, het Vakbondsprogramma en PSO worden met in totaal 20 miljoen euro verlaagd. Onduidelijk is of hier ook de ‘strafkorting’ voor SNV is meegenomen in verband met de weigering van de organisatie om het salaris van directeur Dirk Elsen te verlagen.

6-Er vindt een aanvullende korting op het MFSII in 2011 plaats van 87 miljoen euro.

7- De bilaterale mensenrechtenactiviteiten worden met 5 miljoen euro gekort

8-De bijdrage aan multilaterale instellingen die zich met thema’s als mensenrechten, noodhulp, goed bestuur, begrotingssteun en armoedebestrijding bezighouden worden met 30 miljoen euro gekort.

9- Op het budget van 128 miljoen euro voor algemene begrotingssteun wordt 44 miljoen ingeleverd.

10- De Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (het net gestarte SBOS, de opvolger van de NCDO) wordt in 2011 met vijf miljoen verlaagd.

Auteur
Marc Broere

Datum:
28 november 2010