Zeven organisaties boven de DG-norm

Bij zeven ontwikkelingsorganisaties verdient de directie meer dan een topambtenaar van een ministerie.  Staatssecretaris Ben Knapen wil  met hen om de tafel gaan zitten om hun salaris op het niveau van de DG-norm te krijgen.

Eindelijk is dan het onderzoek verschenen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de directiesalarissen van 106 organisaties die vorig jaar meer dan een half miljoen euro subsidie kregen van de Nederlandse overheid. Het onderzoek kwam er na Kamervragen en kritische berichten in de media over vooral de salarissen van Rode Kruis directeur Cees Breederveld en SNV-directeur Dirk Elsen. Zij verdienen meer dan 124.000 euro, het salaris van een directeur-generaal van een ministerie, ook wel de DG-norm genoemd.

Vanaf volgend jaar moeten de organisaties die meedingen in het medefinancieringsstelsel aan deze norm voldoen om nog voor overheidssubsidie in aanmerking te komen. Het Rode Kruis  heeft al laten weten hieraan te gaan voldoen. SNV valt buiten het medefinancieringsstelsel en Dirk Elsen liet eerder in een brief aan Vice Versa  weten dat hij de Balkenende-norm van 181.000 euro als plafond ziet voor de salariëring van topfunctionarissen in de ontwikkelingssamenwerking.

36-urige werkweek

In het onderzoek wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek, waardoor de hoogte van de salarissen lager uitvalt dan een eerder gepubliceerd onderzoek van RTL Nieuws. Ook zijn  pensioenpremies en vaste onkostenvergoedingen niet meegenomen in het onderzoek.  Het gaat om salarissen die in 2009 werden uitbetaald.

Een van de meest opvallende uitkomsten is dat het Koninklijk Instituut voor de Tropen twee directiesalarissen heeft die uitkomen boven de DG-norm.  Directeur Jan Donner verdient een brutosalaris van 142.857, terwijl ook de tweede directeur van het instituut in 2009 een salaris van  126.852 verdiende. De hoogste directiesalarissen worden echter betaald door het Global Reporting Initiative en UNESCO-IHE met respectievelijk 162.106 en 157.050 euro. Dit zijn twee vestigingen van relatief onbekende buitenlandse organisaties in Nederland. Ook de Dutch Employers Cooperation Programme en Pharm Acces Foundation scoren hoger dan de DG-norm.

Bij SNV komt Dirk Elsen op ruim 140.000 euro uit, terwijl een tweede en derde directielid respectievelijk ruim 122.000 en 113.000 verdienen. Het salaris van het vierde directielid van SNV is niet meegenomen in het overzicht.  Zij trad eind 2009 toe tot de SNV-directie.

Niet passen

Naast de brief waarin het onderzoek werd gepresenteerd, beantwoordde staatssecretaris Knapen ook een aantal Kamervragen over het onderwerp, waarin het vooral over de positie van SNV ging. Knapen is ongelukkig met de wijze waarop SNV met de discussie omgaat en schrijft dat hij vindt dat ‘topsalarissen niet passen bij een organisatie als SNV dat zich bezighoudt met armoedebestrijding en voor het overgrote deel betaald wordt vanuit publieke middelen.’ Hij hoopt dat de SNV leiding gaat inzien ‘dat de opinies en inzichten met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en de uitbetaling van topsalarissen in het bijzonder in Nederland de laatste jaren drastisch is gewijzigd.’

Ook wil Knapen met SNV afspraken maken om de verschillen tussen de directiesalarissen en de DG-norm te te gaan verrekenen met de subsidie aan de organisatie. Daarnaast zal hij  afspraken gaan maken met niet-MFS organisaties om in de toekomst toch aan de DG-norm te gaan voldoen.

Eén organisatie heeft geweigerd om mee te werken aan het onderzoek, namelijk Mundial Productions. Knapen zal deze organisatie opnieuw vragen om de ontbrekende informatie en zich in het licht van deze reactie ‘beraden op verdere stappen.’

Auteur
Stefan Verwer

Datum:
29 oktober 2010
Categorieën: