Weblog Iris Gardien: ‘Journalistiek’ tegen armoede

Armoede. Het bestrijden van armoede. Alle armoede de wereld uit. Veel gehoorde uitspraken. Maar wat is armoede? Lees het tweede blog van Iris Gardien die in de race is om VN-jongerenvertegenwoordiger te worden.

‘Armoede maakt dom’ kopte Spits ruim een jaar geleden. ‘Uit Amerikaans onderzoek, geciteerd door de Washington Post, blijkt dat door constante stress over gebrek aan geld de ontwikkeling van de hersenen bij kleine kinderen achter blijft. Ook blijkt dat des te langer iemand in armoede leeft des te slechter het geheugen werkt.’

Maar wat is armoede? Armoede is niet alleen absoluut als gebrek aan financiële middelen maar armoede kenmerkt zich ook door beperkingen binnen de sociaal-culturele, politieke en economische dimensie. Armoede is de ergste mensenrechtencrisis, zo zei Irene Khan, voormalig secretaris-generaal van Amnesty International, in oktober vorig jaar. In haar boek ‘The Unheard Truth: Poverty and Human Rights’ betoogt Khan dat armoede alleen bestreden kan worden wanneer economische, sociale en culturele rechten van mensen -zoals gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting- worden gerespecteerd, naast burgerlijke en politieke rechten. Multi-dimensionale en absolute armoede zijn met elkaar verweven.

Meerdere dimensies

Dat armoede niet alleen het gebrek aan middelen betekent maar meerdere dimensies kent als discriminatie, onderdrukking, corruptie en geweld, maakt dat de complexiteit van armoede moeilijk te overzien is. Bovendien veroorzaakt armoede complexere omstandigheden door de tijd heen. Wanneer kansen afnemen door de omgeving waarin iemand is geboren en opgroeit, zal dit niet alleen directe gevolgen maar ook indirecte gevolgen voor komende generaties hebben. Voortdurende armoede is een neerwaartse spiraal. Dat armoedebestrijding essentieel is voor ontwikkeling moge duidelijk zijn. Dat armoedebestrijding alleen met de bestrijding van het gebrek aan middelen niet oplosbaar is ook. Essentieel is het waarborgen van de mensenrechten.

Het hebben van deze rechten is nauw verbonden met het hebben van een stem. In Bangladesh kregen werkers uit de textielindustrie een stem. NOS-nieuws maakte 30 juli jl. melding van rellen in de Bengaalse hoofdstad Dhaka. De werkers eisten een verhoging van het minimumloon van 18 euro naar 55 euro in de maand. De werkgevers, van bedrijven als H&M en Zara, boden maximaal 33 euro. Niet voldoende om de armoedegrens van 2 dollar per dag te ontstijgen.

Journalistiek rapporteren

Met de toegang tot internet en mobiele telefonie heeft een ieder de mogelijkheid tot ‘journalistiek’ rapporteren. Verslaglegging van gebeurtenissen die er plaatsvinden, gebeurtenissen die rechtenschendend zijn. Filmpjes, foto’s en geluidsopnamen, mogelijkheden van de mobiele telefonie van nu, zijn krachtige middelen aangezien gebeurtenissen zwart op wit staan. Internet zorgt voor wereldwijde toegankelijkheid en de mogelijkheid tot bekendheid. Daarnaast kunnen groepen met gelijke belangen zich met elkaar verenigen door middel van deze moderne communicatiemiddelen. Zo creëren zij een sterkere positie in omstandigheden van bijvoorbeeld onderdrukking, corruptie en geweld. Dit maakt de toegang tot het aanpakken van absolute armoede mogelijk en er ontstaat er meer zekerheid. De vicieuze cirkel van negatieve gevolgen van armoede, generatie op generatie, moet doorbroken worden. Niet alleen van bovenaf maar ook door diegene in deze mensenrechtenschendende situatie zelf de mogelijkheid te geven samen sterk te staan en hun stem te laten horen. Daarom sta ik voor wereldwijd meer toegang tot internet en mobiele telefonie.

Vice Versa stagiaire Iris Gardien voert deze week campagne om de finale te halen van de strijd om VN-jongerenvertegenwoordiger te worden. Meer informatie en stemmen kan op  www.dewereldvandevn.nl