Strijden om de titel VN-jongerenvertegenwoordiger 2010

Op 24 oktober wordt de VN-jongerenvertegenwoordiger 2010 gekozen. Dirk Janssen (20), Iris Gardien (24) en Thijs Verheul (18) strijden in de finale om de felbegeerde titel. De finalisten voeren campagne tot het laatste moment, daarna heeft de kiezer het laatste woord.

De kandidaat met de meeste stemmen mag zich VN jongerenvertegenwoordiger noemen. Deze heeft als nobele taak andere jongeren te enthousiasmeren voor mondiale vraagstukken. En, als klapper op de vuurpijl, mag de winnaar volgend jaar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Waar willen de finalisten zich voor inzetten?

Dirk Janssen: water, voedsel en onderwijs

Janssen studeert Internationale Betrekkingen en Economie aan het University College in Maastricht. Zijn inspiratie om VN jongerenvertegenwoordiger te worden komt voornamelijk voort uit de ervaringen die hij heeft opgedaan in Ghana en Rwanda. Daar heeft hij de kracht van samenwerking tussen Nederlandse jongeren en jongeren uit ontwikkelingslanden met eigen ogen gezien. Omdat geen mens zich kan ontwikkelen zonder water, voedsel of onderwijs, wil Janssen zich hier in het specifiek voor inzetten. Daarnaast wil Janssen zich inzetten voor mondiale gelijkwaardige samenwerking en jongerenparticipatie.

Iris Gardien: internet en mobiele telefonie

Gardien heeft afgelopen jaar haar master Development studies aan de Universiteit van Nijmegen behaald. Zij pleit voor meer toegang tot internet en mobiele telefonie in ontwikkelingslanden. Deze zijn niet alleen een middel maar kunnen juist heel praktisch bijdragen aan ontwikkeling, is Gardien van mening. Want meer toegang tot moderne communicatiemiddelen geeft niet alleen een betere toegang tot de wereldeconomie, maar kan ook van dienst zijn in onderwijs, gezondheidszorg, voorlichtingscampagnes, milieu of noodhulp. Bovendien denkt Gardien dat internet en mobiele telefonie belangrijk zijn voor de toekomst: duurzame mondiale samenwerking dus.

Thijs Verheul: bestrijden van HIV/aids, TBC en malaria

Verheul is de jongste deelnemer en zit momenteel nog in VWO 6. Volgend jaar wil hij Geneeskunde gaan studeren. Het is dan ook niet gek dat zijn speerpunten het bestrijden van ziektes als HIV/Aids, TBC en malaria aangaan. Tijdens vrijwilligerswerk in Zuid Afrika werd hij geconfronteerd met de ellende en armoede die dergelijke ziektes teweeg brengen. Het zijn dan ook belangrijkste drijfveren geworden om onder andere de Aidsproblematiek hoger op de internationale agenda te krijgen. Niet alleen de internationale agenda is hierbij van belang, ook is Verheul van mening dat voorlichting daarbij van essentieel belang is.

Kijk voor meer informatie om te stemmen op: www.dewereldvandevn.nl