Weblog Iris Gardien: Sociale media zorgen voor democratisering

‘Uit een onderzoek van de Cherry Blair Foundation blijkt dat 72% van de vrouwen in Mauritanië met toegang tot internet het gevoel had meer vrijheid te hebben.’ Vice Versa stagiaire Iris Gardien voert campagne om de nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger te worden.  Vandaag haar derde weblog

Een van de millenniumdoelen die het relatief goed doet is millenniumdoel 2. Alle kinderen naar school. In 2008 ging al 89 procent van de kinderen naar de basisschool. De 100 procent lijkt in zicht. Desalniettemin is het slechts 54 procent die doorstroom vindt in het middelbaar onderwijs. Tijdens mijn afstudeeronderzoek in Tanzania sprak ik met 154 vrouwen die enkel basisonderwijs op zak hadden. Dat het volgen van basisonderwijs alleen niet voldoende was in een stad als Mwanza werd vaak genoemd. Hierbij was niet alleen de kwaliteitsverbetering van onderwijs van belang, maar ook het volgen van middelbaar onderwijs. Zonder deze twee factoren achtten de vrouwen de kans laag dat hun kinderen werk zouden vinden en hen in de toekomst in de oude dag zouden kunnen ondersteunen.

Buiten dat er binnen het basisonderwijs nog kwalitatief veel verbeteringen nodig zijn is het uitblijven van middelbaar onderwijs cruciaal. Uit mijn afstudeeronderzoek in Tanzania bleek dat des te hoger het onderwijs van mannen was, er des te meer kans was op een baan in loondienst en dus een minder onzekere toekomst met wisselende inkomsten. Voor vrouwen geldt dat slechts 23 procent van de meisjes in Sub Sahara Afrika naar de middelbare school doorstroomt. De meesten gaan na de basisschool een bijdrage leveren aan het huishouden.

Internet is kennis en vrijheid

Leren is de basis voor humaan, sociaal, economische en democratische ontwikkeling. Wanneer dit ophoudt doordat middelbare scholing ver weg is, meisjes worden uitgehuwelijkt of in het huishouden worden ingezet, blijft deze verdere ontwikkeling uit. Hierbij zijn de moderne communicatiemiddelen echter de manier om deze jongeren niet uit te sluiten van kennis en een stem. Mobiele telefonie en internet genereren niet alleen toegang tot kennis maar ook toegang tot sociale en democratische ontwikkeling. Niet alleen mannen maar ook vrouwen, voor wie middelbaar onderwijs vaak niet vanzelfsprekend is, kunnen het online platform gebruiken om kennis op te doen en ook om kennis uit te wisselen en van zich te laten horen. Uit een onderzoek van de Cherry Blair Foundation blijkt dat 72% van de vrouwen in Mauritanië met toegang tot internet het gevoel had meer vrijheid te hebben. Internet en mobiele telefonie geven niet alleen toegang tot kennis, maar creëren ook een platform voor uitwisseling en samenwerking.

Mona Elthaway sprak gisteren over sociale media en deze democratisering in het Lux in Nijmegen. Als online blogger in de Verenigde Staten, afkomstig uit Egypte, ziet zij de kracht van sociale media in het Midden Oosten opkomen. Op Facebook heeft zij meer dan 5000 vrienden, van wie vele onbekenden van haar zijn. Daar draait het ook niet om bij sociale media. Van belang is dat het een platform is waar mensen zonder stem een stem krijgen.  Ze gaf het voorbeeld van een jongen uit Egypte die was vermoord door de politie: ‘Onder druk van een uitgelekt videofilmpje en massale demonstraties werden de verantwoordelijke politieagenten gepakt en bestraft. Sociale media maken het dus mogelijk dat mensen zich uitspreken over dit soort zaken en actief ook iets kunnen doen om dergelijke misstanden te noemen: ‘naming and shaming.’ Maar het doet meer, sociale media zorgen voor een groep: ‘It is magnifying the world. Nee, het zal er niet voor zorgen dat regimes als van Mubarak of Al Assad morgen omver vallen, maar het zorgt wel voor een positieve verandering op de lange termijn.’

Iris Gardien is in de strijd voor VN jongerenvertegenwoordiger en vraagt aandacht voor meer toegang tot internet en mobiele telefonie wereldwijd. Stemmen kan via www.dewereldvandevn.nl

Auteur
Iris Gardien

Datum:
07 oktober 2010