Nieuwe Vice Versa is uit

De nieuwe Vice Versa is uit. Hoofdredacteur Marc Broere laat het nummer de revu passeren. Waarom staan de Britse conservatieven in tegenstelling tot de VVD wel achter ontwikkelingshulp?

Op de redactie van Vice Versa zijn we aangenaam verrast door de vele reacties op het vorige nummer. Ons onderzoek naar de mogelijkheden voor starters in de ontwikkelingssector werd breed uitgemeten in de Nederlandse media en honderden jongeren die een baan in de OS ambiëren, bestelden de speciale startersbijlage. Ook zijn we blij met de vele nieuwe abonnees die zich hebben aangemeld.

De vooruitzichten voor het nieuwe nummer mogen er ook zijn. Woensdag al maakte het ANP een bericht naar aanleiding van het dubbelinterview tussen werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes en Solidaridad-directeur Nico Roozen; een bericht dat door diverse media in Nederland werd opgepakt. ‘VNO-NCW wil nationaal ontwikkelingsplan’ stond als kop boven het bericht. Ik ben benieuwd hoe de interessante gedachtenwisseling tussen beide heren zal vallen in de sector en of er een concreet vervolg aan wordt gegeven.

Bij het maken van dit nummer zette vooral het stuk van Mirjam Vossen over de Britse hulp me aan het denken. Terwijl de VVD in Nederland fors wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, wil de Britse conservatieve regering dat pertinent niet. In tegenstelling tot de Nederlandse is de Britse ontwikkelingssector erin geslaagd om bevolking en politiek ervan te overtuigen dat hulp een vitale rol speelt in het aanpakken van mondiale problemen die ook hun eigen land raken, zoals migratie en instabiliteit. Britten die werkzaam zijn in de ontwikkelingssamenwerking, worden getraind in hoe ze zowel successen als moeilijkheden naar buiten kunnen brengen, en zijn erin geslaagd om de journalistiek echt te interesseren voor het onderwerp. De BBC en kwaliteitskranten besteden continu aandacht aan armoedebestrijding.

Het zou geen slechte zaak zijn als Nederlandse ontwikkelingsorganisaties eens gaan buurten in het Verenigd Koninkrijk. Alexander Kohnstamm, directeur van brancheorganisatie Partos, betoogt in dit nummer ook het belang van pr die verder gaat dan ‘verleiding’ en ‘zieligheid’. Bij transparante communicatie hoort ook openheid over mislukkingen. Het is een goed teken dat grote organisaties als Oxfam Novib, PSO en het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘leermomenten’ hebben ingezonden voor de Briljante Mislukkingen Award 2010. Hierover hebben we op deze website ook bericht. Maar het is teleurstellend en ook wel tekenend dat Hivos, Cordaid en ICCO – ondanks verwoede pogingen van de wedstrijdorganisatoren – hun missers nog niet willen delen met anderen. Ik hoop van harte dat ze volgend jaar wel durven.

Naast bovengenoemde stukken staan er ook nog andere artikelen in het nieuwe nummer die u niet mag missen. Een interessante column van Jan Pronk over het falen van de internationale noodhulp, het slot van een tweeluik van professor Paul Hoebink over de millenniumdorpen, een achtergrondstuk over de moeizaam op gang komende vrijage tussen het Particuliere Initiatief en topambtenaar Maarten  Brouwer van Ontwikkelingssamenwerking, en natuurlijk de wetenschapsrubriek van Lau Schulpen.

We hopen u te interesseren om een proefnummer aan te vragen bij mijn collega Eva de Vries, eva@viceversaonline.nl

Met een hartelijke groet

Marc Broere, hoofdredacteur Vice Versa

Auteur
Marc Broere

Datum:
01 oktober 2010
Categorieën: