‘Wiet Janssen heeft economische literatuur niet begrepen’

Wiet Janssen beargumenteerde eerder op de website van Vice Versa dat er gestopt moet worden met het geven van veel geld aan landen in Afrika. ‘De grote hoeveelheid hulp aan Afrika draagt bij aan een overwaardering van de lokale munten, waardoor landbouw en industrie niet kunnen concurreren’, aldus Janssen. Thomas de Hoop, promovendus aan het CIDIN is het hier volstrekt niet mee eens: ‘Dr. Janssen laat door middel van deze column zien dat hij de literatuur niet begrepen heeft.’

Ik reageer niet zo snel op opinie stukken op het internet, maar deze nieuwe column van Dr. Wiet Janssen geeft een volledig onjuist beeld van de economische literatuur over het effect van ontwikkelingshulp op economische groei. Dr. Janssen laat door middel van deze column zien dat hij de literatuur niet begrepen heeft.

Rajan en Subramanian (2006) laten inderdaad zien dat Dutch disease effecten kunnen leiden tot een vermindering van de groei in ontwikkelingslanden. Zij relateren dit gegeven aan een lagere groei van exportproducten in landen waar hulp gegeven wordt. Vervolgens beweren zij dat deze geringe groei een mogelijke verklaring is voor de weinig robuuste relatie tussen ontwikkelingshulp en economische groei. Zij geven echter geenszins aan dat hulp leidt tot lagere economische groei. Zij geven aan dat het positieve effect van hulp wellicht teniet gedaan wordt door het negatieve effect van hulp op de groei van exportproducten. Dr. Janssen dient in zijn berekening te corrigeren voor het feit dat hulp over het algemeen aan arme landen met een lage economische groei gegeven wordt. Een negatieve correlatie tussen hulp en inkomen wil echter geenszins zeggen dat er een causaal negatief verband bestaat.

In verschillende studies wordt juist aangegeven dat ontwikkelingshulp een positief causaal effect heeft op economische groei, hoewel dit effect voornamelijk wordt gevonden in landen buiten de tropen en afneemt naarmate er meer hulp aan een land gegeven wordt (Dalgaard et al, 2004). Hoewel er over deze resultaten te twisten valt, zijn er bij mij geen serieuze studies bekend die aangeven dat hulp een negatief effect heeft op economische groei.

Dr. Janssen zou er goed aan doen om zijn bron nog eens goed te bekijken. Een negatief effect van hulp op groei van exportproducten is niet hetzelfde als een negatief effect van hulp op economische groei.

Thomas de Hoop
Promovendus
Centre for International Development Issues Nijmegen

Auteur
Thomas Hurkxkens

Datum:
27 september 2010
Categorie├źn: