Belgische winnaar Briljante Mislukkingen

De Awards voor Briljante Mislukkingen in de Ontwikkelingssamenwerking (OS) gaan dit jaar naar een agrarisch kredietsysteem in Congo en een Aidsvoorlichtingproject in Oeganda. De prijs voor het beste OS-leermoment werd afgelopen vrijdag tijdens het 1%Event voor het eerst uitgereikt.

De juryprijs ging naar de Belgische organisatie Vredeseilanden. Pas na twee mislukte pogingen met kredietverstrekking vanuit het Westen, slaagde men erin om in Congo een doeltreffend lokaal opkoopsysteem voor landbouwproducten op te zetten. Cruciaal voor het uiteindelijke succes is kredietverstrekking door lokale spaarcoöperaties in plaats van buitenlandse partijen.

De publieksprijs ging naar de organisatie Text to Change (TTC) die in Oeganda een HIV/AIDS voorlichtingsquiz via SMS opzette. De door de autoriteiten toegedeelde code 666 riep echter veel vragen op bij partners. 666 is namelijk het duivelsgetal en de betrokken (christelijke) partners wilden daarom direct met het programma stoppen. Gelukkig kon de code uiteindelijk worden veranderd in 777…

De jurywinnaar werd dit jaar beloond met een leertraject op maat van PSO ter waarde van €2.500, de publiekswinnaar mag deelnemen aan Co-Creation-Friday, een innovatieve methodiek om tot creatieve oplossingen te komen van de  1%CLUB.

Bevordering van transparantie

Het voorbeeld uit Congo onderstreept het evolutionaire karakter van projecten, het voorbeeld uit Oeganda het belang niet alleen op technische en externe factoren te letten. In beide inzendingen werd bovendien goed aangegeven dat er snel en duidelijk lessen zijn geleerd voor de toekomst. Doel van de Awards voor Briljante Mislukkingen in de OS is bevordering van de transparantie, het lerend vermogen en de innovatiekracht van de OS-sector. De prijs is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen(ABN/AMRO) en de ontwikkelingsorganisatie Spark.

Het is opvallend dat uitgerekend de enige Belgische inzender tussen voor de rest Nederlandse organisaties de winnaar is. Is initiatiefnemer Bas Ruyssenaars niet bang dat dit vooroordelen bevestigt, tot zelfgenoegzaamheid leidt bij Nederlandse deelnemers en de kracht van de Award omlaag haalt? ‘Ik zie dat als een positieve impuls voor volgend jaar’, antwoordt hij echter. ‘Vergelijk het maar met dat tv programma Tien voor Taal. Als de Vlamingen daar winnen dan voelen de Nederlanders zich de volgende keer extra uitgedaagd. Ik verwacht dat dit ook geldt voor de Briljante Mislukking 2011 OS.’

Wellicht temeer omdat Ruyssenaars overweegt om ook een Belgische variant van de Award te organiseren. ‘Ik ben zeer benieuwd wat dat voor inzendingen oplevert. Een aanzienlijk aantal Nederlandse ontwikkelingsorganisaties geeft overigens nu al aan volgend jaar serieus werk te maken van hun inzending. En als laatste: leren van fouten is natuurlijk grenzeloos. Zowel als het gaat om landsgrenzen als om sectoren. We krijgen uit andere landen en andere sectoren enthousiaste reacties. Mensen bieden spontaan aan om het initiatief te ondersteunen. Dus wie weet waartoe dit kan uitgroeien… Lets make it happen.’