Platform Nieuw IS gelanceerd

Het is tijd voor vernieuwing binnen de ontwikkelingssector, vindt Nieuw IS. Deze vereniging is de opvolger van het Innovatieplatform Ontwikkelingssamenwerking. Zes vragen aan Roelof van Laar, voorzitter van Nieuw IS en één van de initiatiefnemers. ‘Wij zijn het midden- en kleinbedrijf van de ontwikkelingssector.’

Waarom dit platform?

‘Binnen Partos domineren de (hele) grote ontwikkelingsorganisaties. Partin is er juist voor de kleine particuliere initiatieven. Er is echter een groeiende groep organisaties die geen vrijwilligersorganisatie meer (willen) zijn, maar nog geen tientallen miljoenen omzetten. Deze organisaties lopen, ondanks dat ze zeer verschillend zijn, tegen dezelfde uitdagingen aan. Snelle groei, behoefte aan institutionele financiering en het vormgeven van een verbreding van de fondsenwerving zijn daar voorbeelden van. Het Innovatieplatform Ontwikkelingssamenwerking, waar de vereniging Nieuw IS een vervolg op is, ontstond rond de vorige aanvraagronde voor het MFS. Toen vielen bijna alle jonge en vernieuwende organisaties buiten de boot. Het platform heeft toen voor elkaar gekregen dat er een extra tussenronde kwam, speciaal voor die organisaties. Binnen het platform is toen ook hard gewerkt om zoveel mogelijk organisaties klaar te stomen voor die tussenronde. Uiteindelijk kregen toen 13 organisaties subsidie, een mooi resultaat.’

Wat gaan jullie doen?

‘Onze leden worden nu met dezelfde uitdaging geconfronteerd als vier jaar geleden. Ook in deze ronde van het MFS vissen bijna alle jonge en vernieuwende organisaties achter het net. We zijn nu dus druk bezig dat besluit aangepast te krijgen. Daarnaast bieden we onze leden gratis trainingen of hoge kortingen bij het volgen van trainingen, organiseren we bijeenkomsten om ervaringen onderling uit te wisselen, nemen we deel aan debatten over internationale samenwerking en gaan we een onderzoek naar het MFS doen.’

Wie zijn er lid?

‘Er zijn heel diverse organisaties bij Nieuw IS aangesloten. Twintig van de vijftig organisaties die lid waren van het Innovatieplatform hebben aangegeven zich aan te sluiten bij Nieuw IS (Right to Play, Solid House Foundation, SPARK, Stop Kindermisbruik, Up To You Too en Young in Prison hebben bestuursleden geleverd). Sommigen richten zich op cultuur of sport, anderen op ondernemerschap, mensenrechten of dorpsontwikkeling. Ook de grootte van de aangesloten organisaties varieert enorm, van een ton omzet tot enkele miljoenen. Dat is ook de kracht van de vereniging. De grotere en meer ervaren leden herkennen veel van de problemen waar de kleinere organisaties tegenaan lopen en kunnen hen daarmee helpen. Andersom houden de kleinere leden de grotere scherp. Onze leden zou je kunnen omschrijven als het midden- en kleinbedrijf van de ontwikkelingssamenwerkingsector.’

Op welke manier gaan we van jullie horen?

‘We zijn er vooral voor onze eigen leden, Nieuw IS streeft geen enorme naamsbekendheid na. Wel trekken we richting het ministerie van Buitenlandse Zaken en de politiek gezamenlijk op. Nieuw IS zal dan ook vooral binnen de sector een naam zijn die je regelmatig tegenkomt. Onze ambitie is echter dat je onze leden steeds meer tegenkomt als relevante spelers binnen de sector. Nieuw IS moet een middel blijven, geen doel op zich.’

De initiatiefnemers zijn voornamelijk organisaties die zich richten op 1 thema. Is er voor duurzame armoedebestrijding juist geen brede aanpak nodig?

‘Als kleine organisatie is het heel goed om te beginnen met één thema. Je kunt immers beter één ding goed doen, dan van alles een beetje. Wel zie je dat de meeste organisaties die groeien zich vanuit dat thema op een bredere aanpak van armoede gaan richten, maar ook dan blijven ze dicht bij hun kracht. Dat is eerder een voordeel dan een nadeel. Dat zien de grote organisaties ook, die richten zich immers ook steeds meer op één thema.’

Hoe willen jullie met dit initiatief bijdragen aan het armoedevraagstuk?

‘Nieuw IS wil onze leden versterken door trainingen, uitwisselingen en institutionele financiering. Als onze leden groter en krachtiger worden kunnen ze hun doelgroep steeds beter bedienen. Zo kan Nieuw IS, via haar leden, een enorme bijdrage aan de armoedebestrijding leveren.’

De ledenbijeenkomst van 10 juni is verschoven naar 8 juli. Op deze eerste ledenbijeenkomst in Amsterdam zijn ook organisaties welkom die nog twijfelen over het lidmaatschap.

Auteur
Ilse Zeemeijer

Datum:
04 juni 2010