Kijk naar de werkelijke oorzaak van kinderondervoeding

Naar aanleiding van het artikel van Wiet Janssen, ‘Drinkwaterprojecten leiden tot meer kinderondervoeding’, vandaag de reactie van Rolien Sasse, directeur Simavi. ‘Janssen gaat voorbij aan de werkelijke oorzaak van kinderondervoeding.’

Onder de kop ‘drinkwaterprojecten leiden tot kinderondervoeding’ haalt wetenschapper Wiet Janssen een oud artikel van stal van Mhairi A. Gibson en Ruth Mace uit 2006. Dit artikel stelt zeer terecht dat hoge prioriteit gegeven moet worden aan geboorteplanning en de beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen in ontwikkelingslanden, omdat anders verbeteringen in de gezondheid van mensen – zoals door drinkwaterprogramma’s – kan leiden tot grotere overbevolking. Dit kan in kwetsbare gebieden (zoals het platteland van Ethiopië, waar zij hun onderzoek deden) leiden tot voedselschaarste en dus tot ondervoeding.  De heer Janssen echter trekt de bevindingen in het onderzoek door en stelt simpelweg dat ‘schoon drinkwater leidt tot kinderondervoeding’. Dit lijkt op de redenatie ‘beweging leidt tot Alzheimer’, immers door beweging zullen minder mensen sterven aan hart- en vaatziekten en daardoor zullen meer mensen sterven aan Alzheimer. De heer Janssen gaat volstrekt voorbij aan de werkelijke oorzaak van kinderondervoeding in Zuid-Ethiopië: de voedselschaarste en het hoge geboortecijfer door gebrek aan bevolkingsplanning.

De heer Janssen vervolgt in zijn artikel dat het ‘voor de hand ligt dat dit effect ook optreedt bij de gezondheidszorg’. Echter goede gezondheidszorg met aandacht voor seksuele gezondheid, bevolkingsplanning en de rechten van vrouwen is volgens het artikel van Gibson en Mace nu juist noodzakelijk om de gevaarlijke bevolkingsexplosie in de wereld te remmen. De heer Janssen negeert deze belangrijke informatie.

De heer Janssen negeert eveneens het succesverhaal van de in het artikel aangetoonde positieve impact van drinkwaterprogramma’s op de gezondheid van vrouwen en kinderen.  Men kan het artikel zelfs lezen als een pleidooi voor meer waterprogramma’s. Immers, de toenemende bevolkingsdruk is met name een probleem vanwege  voedselschaarste door droogte en bodemerosie. Dit zou pleiten voor waterprogramma’s die zich naast drinkwater ook richten op water en sanitatie (bemesting) voor voedselproductie en het herstel van het ecologisch evenwicht in de bodem.  Als die maatregelen eens samengaan met de emancipatie van vrouwen, inkomensgenererende activiteiten, onderwijs, seksuele voorlichting en het beschikbaar komen van voorbehoedsmiddelen, dan is Ethiopië een stuk beter af dan – zoals de heer Janssen mogelijk zou bepleiten – mensen hun recht op drinkwater te onthouden, zodat kinderen al vroeg sterven aan uitdroging en we dus geen overbevolking krijgen.

Rolien Sasse

Directeur Simavi

Deze reactie is naar aanleiding van het artikel ‘Drinkwaterprojecten leiden tot meer kinderondervoeding’ van Wiet Janssen.

Auteur
Vice Versa

Datum:
19 mei 2010