Debat: Welk belang hecht de politiek nog aan ontwikkelingssamenwerking?

De hulp voorbij. Welk belang hecht de politiek nog aan ontwikkelingssamenwerking?

De Nederlandse ontwikkelingshulp staat op een historisch keerpunt. Het geloof in het belang van ontwikkelingssamenwerking en het draagvlak hiervoor onder de bevolking is niet meer vanzelfsprekend. Met de komende bezuinigingsmaatregelen wordt de noodzaak van cruciale keuzes nog verstrekt. Als Nederlanders mochten kiezen waarop bezuinigd moet worden, zegt 63 procent het mes te willen zetten in ontwikkelingssamenwerking. Dat blijkt uit recent onderzoek van Synovate. Ook in de politiek klinkt de roep om het anders en met minder te doen steeds luider.

Wat willen de politici met de hulp? Wat is hun visie op onze internationale samenwerking voor de komende vier jaar? En wat zijn de consequenties van deze politieke keuzes?

Hierover gaan we aan de vooravond van de parlementaire verkiezingen op 9 juni met politici in debat. Tijdens het debat wordt alvast een voorschot genomen op de mogelijke coalities en de visie op ontwikkelingssamenwerking in de komende vier jaar.

Gespreksleider: Frénk van der Linden

Organisatie: Vice Versa i.s.m. Global Village Media en De Rode Hoed
Het debat wordt mede georganiseerd door: SNV, Simavi en IUCN

Klik hier om kaarten te bestellen.

20.00 uur | De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam | De Rode Hoed

Auteur
Ilse Zeemeijer

Datum:
07 mei 2010