Van Ojik bijt van zich af in MFS-debat

Zondagavond werd er in Desmet Studio’s in drie rondes gedebatteerd over de voorlopige resultaten van MFS-2 en de vraag Hoe nu verder?Vandaag ronde 1: Bram van Ojik versus vier ngo-directeuren.

De kritiek die Bram van Ojik (Buitenlandse Zaken en verantwoordelijk voor MFS-2) over zich heen kreeg gestort was niet van de lucht. De vier ngo-directeuren hadden de messen geslepen, maar Van Ojik beet stevig van zich af.

Huub Jansen van de Wereldwinkels liet na het plaatsnemen aan de debattafel onmiddelijk blijken geen enkel begrip te hebben voor het uitvallen van de Fairtrade-alliantie. ‘Ik heb er geen goed woord voor over! Eerlijke handel staat nog wel prominent in het regeringsakkoord vermeld.’ Hij stelde daarom ook grote vraagtekens bij het beoordelingsproces van het ministerie.

Datzelfde deed Ton Coenen van het Aidsfonds, dat samen met tien andere organisaties een aanvraag van ruim honderd miljoen euro had gedaan. ‘MFS-2 verlangt meer samenwerking. Dat hebben we gedaan, maar dit wordt nu blijkbaar niet meer gewaardeerd.’Volgens Coenen veegt Nederland hier de door jaren heen zorgvuldig opgebouwde expertise op het gebied van HIV/aids-bestrijding hiermee zomaar van tafel. ‘Nu moeten we succesvolle projecten zomaar gaan stoppen.’

Geen plaats voor moeilijke onderwerpen

Zelfs van René Grotenhuis van Cordaid, dat wel door is naar de tweede ronde, hoefde Van Ojik vanavond weinig steun teverwachten. Grotenhuis: ‘Wij zijn weliswaar door, maar ik sta niet te juichen over MFS-2. Wat mij opvalt is dat in de eerste ronde heel veel kindgerichte programma’s door zijn gegaan. Organisaties met moeilijke onderwerpen zoals ecosystemen vallen eruit.’

Grotenhuis’ voorzet werd onmiddelijk aangenomen door de man naast hem, Willem Ferwerda van IUCN. ‘Ons voorstel is gericht op ecosystemen en het behoud van biodiversiteit. Dit vormt in de toekomst de basis van onze economie. Maar blijkbaar is daar geen ruimte voor binnen MFS-2’, aldus een verontwaardigde Ferwerda. ‘Wij hebben de indruk dat we er buiten zijn gevallen door de technocratische benadering, waarbij niet is gekeken naar onze thematiek, die overigens sterk leeft in de samenleving. Het Nederlandse beleid straalt versimpeling en incoherentie uit.’

Geïrriteerd

Daar mocht Bram van Ojik het dan mee doen. Duidelijk was dat het de drie afgevallen directeuren stuk voor stuk erg hoog zat. ‘Begrijpelijk’, vond Van Ojik, maar desondanks wees hij de kritieken categorisch van de hand.
Van Ojik: ‘De Nederlandse overheid bemoeit zich niet met de thematiek van ontwikkelingsorganisaties. Wat moet de regering zeggen over de rangorde van belangrijkheid van onderwerpen?’ Volgens van Ojik wordt er wel gelet op de kwaliteit van de plannen, de doelmatigheid en het draagvlak in de samenleving.

Zichtbaar geïrriteerd was Van Ojik door Coenens suggestie dat Nederland door MFS-2 niets meer aan aidsbestrijding doet. ‘Dit en het volgende jaar geeft de overheid 400 miljoen per jaar uit aan aidsbestrijding. Dat geld gaat alleen niet naar organisaties die geen goed voorstel schrijven. Het is daarom feitelijk onjuist om te stellen dat Nederland minder uit gaat geven aan HIV/aids-bestrijding. Het wekken van die suggestie in persberichten is misleiding van het publiek!’

Van oud-minister Koenders mochten van de 43 aanvragen maximaal 30 doorgaan. Het werden er maar 20. ‘Dat had niemand verwacht’, zegt Van Ojik. ‘Maar je kunt toch niet rapporten door laten gaan die kwalitatief onvoldoende zijn? Ik begrijp dat een afwijzing heel erg vervelend is. Maar het is unfair tegenover alle mensen die hier maandenlang aan hebben gewerkt om te suggereren dat we zo tussen neus en lippen door allianties hebben afgewezen.’Deze organisaties zouden hun handen eens in eigen boezem moeten steken en zich afvragen waarom hun aanvraag is afgewezen! Als je vindt dat je onrecht is aangedaan, kun je bezwaar aantekenen.’

Het lijkt erop dat dat precies is wat de drie afgevallen organisaties gaan doen.

Morgen in ronde 2: politici Kees Vendrik (GroenLinks), Ewout Irrgang (SP) en Harm Evert Waalkens (PvdA)

Het debat Is er leven na MFS-2 is een initiatief van ICCO, lokaalmondiaal en 1komma4miljard