Migranten Alliantie ‘door Koenders op het verkeerde been gezet’

‘Dit is een regelrechte ramp’. De uitslag van MFSII sloeg ook bij de organisaties van de Migranten Alliantie als een bom in. Debatten in de Tweede Kamer; alles wees erop dat migrantenorganisaties meer aandacht zouden krijgen. ‘We zijn op een verkeerd spoor gebracht’. Vice Versa sprak met Radj Bhondoe, directeur van penvoerder Seva Network Foundation.

‘We scoorden vooral slecht op de organisatietoets’, licht Bhondoe toe. Een precieze redenen voor de afwijzing wil hij echter niet geven. Het ongeloof en de teleurstelling zijn duidelijk in zijn stem aanwezig: ‘We hebben hier maanden aan gewerkt en ik had er een goed gevoel over’. Het meest schrok hij van de lijst met namen van allianties die wél door zijn naar de tweede ronde. Bhondoe constateert dat de ‘vernieuwing’, waarover Koenders constant sprak, ver te zoeken is door alleen de grote traditionele organisaties goedkeuring te geven. ‘Opnieuw krijgen zij het voor het zeggen.’

Naast de Seva Network Foundation maken ook Sankofa, Islamic Relief Nederland, Global Human Rights Defence (GHRD) en de Social Trade Organisation (STRO) deel uit van de Migranten Alliantie. Zowel diasporaorganisaties van Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen als organisaties van Nederlandse Hindoes, Moslims en Christenen hebben binnen deze alliantie de handen ineen geslagen. STRO werd bij de samenwerking betrokken vanwege haar deskundigheid op het terrein van remittances (geldtransacties naar ontwikkelingslanden) en duurzame ontwikkeling. ‘Het leek allemaal perfect aan te sluiten bij de plannen en ideeën die er in Den Haag circuleerden over de rol van migrantenorganisaties in de sector’, zegt een gedesillusioneerde Bhondoe.

Een brug te ver

In de Beleidsnotitie Internationale Migratie en Ontwikkeling (2008) wordt geconcludeerd dat migranten een niet te onderschatten rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van landen van herkomst. Hierdoor moet de betrokkenheid van migrantenorganisaties versterkt worden. De nota stelt dat bezien zal worden waar de overheid kan faciliteren om deze betrokkenheid te vergroten. Financiering in het nieuwe medefinancieringsstelsel lijkt bij nader inzien een brug te ver en de Migranten Alliantie vist naast het net. Bhondoe: ‘Blijkbaar is de Nederlandse ontwikkelingssector nog niet klaar voor migrantenorganisaties. Deze uitslag toont aan waar de armoede in de sector zich bevindt.’

Bhondoe vertelt dat het juíst belangrijk is om migrantenorganisaties erbij te betrekken. Ze vervullen een brugfunctie tussen Nederland en ‘de overkant’ en kunnen gebruik maken van bestaande netwerken in landen van herkomst, remittances  en kennis van de cultuur en regelgeving in een land. Volgens Bhondoe zouden samenwerkingsverbanden tussen migrantenorganisaties en andere ontwikkelingsorganisaties in Nederland de kwaliteit van de sector verbeteren. Tevens zou het vruchtbaar zijn als ontwikkelingsorganisaties meer migranten in hun personeelsbestand zouden hebben. Dit sluit nauw aan bij de conclusies van het op 1 april verschenen onderzoeksrapport “Diversiteit in de Nederlandse filantropische sector” (Vrije Universiteit Amsterdam), waarin gesteld wordt dat ‘goededoelenorganisaties vaak blanke clubs zijn’. Bhondoe betreurt het gebrek aan samenwerking en diversiteit: ‘Helaas is de ontwikkelingssector in Nederland erg behouden. Ze komen linksgeoriënteerd over maar ze zijn ontzettend conservatief.’

De alliantie is diep in hun portemonnee geraakt. Gezamenlijk lopen zij een subsidie van 37 miljoen euro mis. ‘Voor de kleinere organisaties zal het moeilijk zijn om het hoofd boven water te houden. Voor Seva Network Foundation betekent dit een pas op de plaats, heroriëntatie en nieuwe strategieën bedenken’, zegt Bhondoe. ‘Anderzijds kunnen we bouwen op verdere samenwerking binnen de Migranten Alliantie, fondsen en inkomsten van particulieren en de investering en professionalisering van de afgelopen jaren. We laten ons hierdoor niet uit het veld slaan.’

Auteur
Eva de Vries

Datum:
07 april 2010
Categorieën: