Reacties op uitslag eerste ronde MFS-II

Kort na het bekendmaken van de resultaten van de eerste MFS-ronde peilde Vice Versa de stemming onder winnaars en verliezers.

De gelukkigen

‘Dit is prachtig en goed nieuws’, zegt Ron van Huizen, directeur van Terre des Hommes. ‘Ik wil het ministerie van Buitenlandse Zaken complimenteren omdat ze zich keurig aan de deadline heeft gehouden ondanks de val van het kabinet. Het zal nog een behoorlijke heftige periode worden omdat we op 1 juli al de volgende fase van ons voorstel moeten indienen, maar de kop is eraf. We zijn hier heel verheugd over.’

‘We doen weer voor vol mee’, zegt Jan Jaap Kleinrensink, directeur projecten van Plan Nederland. Bij de vorige subsidieronde was Plan de verrassende afvaller. Kleinrensink zat om vier uur vanmiddag gespannen achter zijn laptop toen hij de mail van het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen kreeg. ‘Het is heel bijzonder om nu de ervaring te hebben van eerst erin, toen eruit en nu weer erin.’ Maar de vlag uithangen doet Kleinrensink nog niet. ‘Dat hebben we de vorige keer iets te vroeg gedaan. Maar ik ben erg blij dat we nu een voorstel kunnen indienen om met overheidsubsidie een groot programma voor meisjes op poten te kunnen zetten.’ Kleinrensink wijst er ook op dat er slechts 20 organisaties doorgaan waardoor de gegadigden ook echt ruimte zullen krijgen om hun voorstellen goed uit te werken. ‘Er zal wel enige concurrentie zijn, maar het valt mee.’

Ook de omvangrijke ICCO Alliantie, met onder meer Edukans en Prisma en goed voor een luttele 106 miljoen euro, gaat door naar de tweede fase. ‘Wij zijn verheugd dat we door kunnen naar de volgende ronde’, meldt ICCO-directeur Jack van Ham, namens de alliantie in een persbericht. ‘Het is ontzettend belangrijk dat we een inhoudelijk voorstel mogen doen om ons werk voort te zetten.’ ICCO diende naast haar aanvraag met de ICCO Alliantie ook een voorstel in met Connect4Change, de Wash Alliance en de Fair Trade Alliantie. Deze laatste is niet door naar de volgende ronde. Van Ham: ‘Het is opmerkelijk dat de maatschappelijke oproep om meer te investeren in economische ontwikkeling in deze subsidieronde niet gehonoreerd wordt.’

‘Waanzinnig, ongelooflijk’, zo reageert Elisabeth van der Steenhoven, hoofd- projecten van Mensen met een Missie. Haar organisatie deed mee aan de alliantie van Cordaid en die van Freevoice (Press Freedom 2.0). Dat de eerste door zou gaan was verwacht, maar de tweede allerminst. ‘De beslissing van het ministerie getuigt van lef’, zegt Van der Steenhoven. ‘Persvrijheid wordt namelijk niet expliciet in het beleidskader genoemd. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de rol van de media erg belangrijk is omdat basisorganisaties via de basismedia hun stem van onderop kunnen laten horen.’  Ze kijkt uit naar het verder ontwikkelen van de plannen voor de tweede fase. ‘Het kader voor de tweede fase is helemaal niet slecht. Er zal namelijk veel meer aandacht zijn voor de outcome van resultaten. Outcome gaat een laag dieper dan alleen maar kwantitatief meten.’

‘We zijn erg blij dat we met de Impact Alliantie door zijn naar de volgende ronde’, laat Anna Chojnacka, directeur van de 1%CLUB, per e-mail weten. ‘De samenwerking van jonge vernieuwende organisatie zoals de 1%CLUB en Butterfly Works met Oxfam Novib biedt ons juist de kans om onze vernieuwende aanpak op te schalen in de komende jaren. Door de bureaucratische stoelendans zijn er echter wel degelijk goeie initiatieven buiten de boot gevallen. We zullen ons zoveel mogelijk inzetten om deze organisaties erbij te blijven betrekken en de komende jaren te blijven vernieuwen.’

De afvallers

IUCN Nederland, Wetlands International en Both ENDS zien samen een bedrag van 69 miljoen euro in rook op gaan. ‘Wij zijn teleurgesteld, maar moeten het besluit eerst nog bestuderen’, stelt voorzitter Roger van Boxtel van IUCN NL in een eerste reactie. ‘Het is ons nu nog niet duidelijk op welke gronden ons gezamenlijke voorstel is afgewezen. Maar het heeft er alle schijn van dat er wel gekozen is voor mensen maar niet voor behoud en bescherming van natuur en in onze ogen kan het een niet zonder het ander. Het is wrang om zo’n besluit te krijgen in het Internationale jaar van de Biodiversiteit.’

Solidaridad
(een van de grote winnaars van MFS-1) grijpt in de combinatie met het Wereld Natuur Fonds naast een subsidie van 13,6 miljoen. ‘Wij weten nog van niets’, deelt een verbouwereerde telefoniste mee. ‘Om drie uur hebben we nog op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gekeken. Nee, we hebben ook geen persoonlijk bericht gekregen. Kunnen we later even terug bellen?’

Het Aids Fonds dong in één alliantie, the international HIV/AIDS consortium, mee naar 20,6 miljoen euro. Hier zijn ze al wel op de hoogte van het slechte nieuws. ‘We hebben het net gelezen op de website van het ministerie. Dit is een enorme teleurstelling’, verzucht Paul Zandkuil, woordvoerder van het Aids Fonds. ‘Maar meer dan dat kunnen we ook nog niet zeggen. We wachten nog op een onderbouwing van het ministerie. Je weet natuurlijk wel dat dit grote gevolgen zal hebben, bepaalde projecten zullen niet door kunnen gaan. We moeten nu eerst kijken hoe we verder gaan.’
Auteur
Andre van der Stouwe

Datum:
31 maart 2010
Categorieën: