Partos-directeur Alexander Kohnstamm: ‘De sector gaat het waarmaken’

De eerste ronde van MFS-II is volgens Alexander Kohnstamm, directeur van brancheorganisatie Partos, zorgvuldig en serieus verlopen. Maar of het proces nu echt verantwoordelijk is geweest voor vernieuwing, dat waagt hij te betwijfelen.

Wat is je eerste reactie op de eerste uitslag van MFS- II ?

‘Natuurlijk feliciteer ik de aanvragers die door gaan en vind ik het ellendig voor de afvallers. We gaan van 106 organisaties met subsidie naar (vooralsnog) 74, en in geld gemeten gaat het om een vermindering van 10 tot 25 procent. De bezuinigingen slaan voor de sector dus sowieso hard toe. Daarom is het misschien wel goed dat er nu niet is vastgehouden aan 30 allianties, want dan was het totaalbedrag nog veel meer overtekend geweest en hadden we in november een tweede ‘slagveld’ gehad. Per jaar is er 425 miljoen beschikbaar en 500 miljoen als de kwaliteit voldoende is. Ik ga ervan uit dat de sector dat waar zal maken. Dat betekent dat er nog steeds minimaal 300 miljoen overtekend is voor de hele periode van vijf jaar. “To be continued” dus…’

Is dit een veilige keuze of zie je hier een moderniseringsagenda in terug?

‘Veel van de aanvragen zijn echt vernieuwend en zijn ingediend door organisaties die innovatie hoog in het vaandel hebben. Dus waar die gekozen zijn, is dat een plus voor vernieuwing. Maar of het proces daar nu een grote rol in heeft gespeeld, waag ik te betwijfelen. Er mocht bijvoorbeeld niet samen worden ingediend met bedrijven, noch met Zuidelijke partners. En de nadruk op armoedebestrijding in partnerlanden is ook niet bepaald een nieuwe keuze. Het is dus maar goed dat iedere zichzelf serieus nemende aanvrager die vernieuwing in zijn plannen heeft opgenomen. Dat verwachten wij als branchevereniging van al onze leden –MFS aanvragers of niet.’

Kun je hierin een keuze zien van het ministerie voor een bepaalde richting?

‘Thematisch is er duidelijk geen afweging gemaakt, want wat dat betreft is de balans hier en daar helaas wel zoek. De politieke opdracht was dan ook om alleen te selecteren op kwaliteit en kennelijk is dit op grond daarvan de selectie van het ministerie.’

Hoe vind je dat het proces gelopen is vanuit het ministerie?

‘De minister had in het subsidiekader wel wat meer rekening mogen houden met suggesties vanuit het veld, maar gelukkig zitten we wel constructief met het ministerie om tafel voor het financieel reglement en de andere regels voor de definitieve beschikkingen in november.

Wat betreft het beoordelingsproces heb ik het gevoel dat de ambtenaren dat uiterst serieus en zorgvuldig hebben geprobeerd te doen. De Commissie Deetman heeft het proces van buitenaf ook nog eens doorgelicht en kennelijk goed bevonden. Op dit moment heb ik dan ook geen reden om aan het proces te twijfelen. Of de ambtenaren ook inhoudelijk de juiste keuzes hebben gemaakt, weet ik niet en eerlijk gezegd voel ik me ook niet geroepen om in te gaan op individuele beoordelingen.’

De organisaties die zijn afgewezen hebben nog geen onderbouwing gehad. Vind je dat correct?

‘Natuurlijk moeten alle organisaties nu zo snel mogelijk een degelijke onderbouwing van hun beslissing toegestuurd krijgen. Dat dat niet meteen in de email van Buitenlandse Zaken is meegegaan kan ik me wel voorstellen, het was immers ook in ieders belang dat de uitslag zelf zo snel mogelijk bekend werd gemaakt.’

Auteur
Marc Broere

Datum:
31 maart 2010
Categorieën:
Tags: